” “آمارتوصیفی در آموزش زبان”

” “آمارتوصیفی در آموزش زبان”

سلسله کارگاه های تخصصی آموزش زبان فرانسه  جناب آقای دکتر رحمتیان

کارگاه این هفته با عنوان

 “آمارتوصیفی در آموزش زبان

 

  سه شنبه 23 /95/9  ساعت: 15 الی 17 در دانشگاه تربیت مدرس سالن شهدای گمنام

dr-rahmatian

No Comments

Post A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X