اعلام برگزیدگان جایزه دکتر حدیدی

اسامی رساله ها و پایان نامه های برتر نخستین دوره از جایزه سال پژوهش به زبان فرانسه (جایزه دکتر حدیدی) اعلام گردید.

به نقل از دبیرخانه جایزه پژوهش سال به زبان فرانسه، از میان 69 پایان نامه کارشناسی ارشد و 15 رساله دکتری که طی یک سال گذشته به دبیرخانه ارسال شده بود، نفرات برتر جهت داوری نهایی و اعلام برترین رساله و برترین پایان نامه و نیز اعلام نفرات شایسته تقدیر مشخص شدند. در این مرحله 5 رساله دکتری و 6 پایان نامه ارشد معرفی شدند که اسامی نویسندگان این پژوهش ها، بر اساس حروف الفبا و بدون اولویت به شرح زیر است:

 

رساله های دکتری:

 • سارا سدیدی، دانشگاه تربیت مدرس
 • راضیه صادقپور، دانشگاه تربیت مدرس
 • زینب صدقیان، دانشگاه تبریز
 • آزاده فسنقری، دانشگاه تربیت مدرس
 • زینب گلستانی درو، دانشگاه شهید بهشتی

پایان نامه های کارشناسی ارشد:

 • نیره ابراهیمی، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران
 • سیده فاطمه ارجانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • جواد خزائلی، دانشگاه اصفهان
 • زهرا دوست حصار، دانشگاه فردوسی مشهد
 • محمدحسن صفایی فر، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران
 • احسان قاسم خانی، دانشگاه علامه طباطبایی

تاریخ و محل برگزاری مراسم پایانی جهت اهدای جوایز و تقدیر از برگزیدگان به زودی اعلام خواهد شد.