بررسی چالش های فرهنگی گفتمان شرق و غرب

از سلسله نشست‌های نقد فیلم (۲)
انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات عربی دانشگاه *تربیت‌مدرس* با همکاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه برگزار می‌کند؛

” *بررسی چالش های فرهنگی گفتمان شرق و غرب: ترسیم جهان بر لبه تیغ* ” (به همراه پرسش و پاسخ)
با نمایش فیلم *توهین* (۲۰۱۶ insult) ساخته زیاد دویری، نامزد اسکار ۲۰۱۷

*ناقدان* : دکتر حمیدرضا *شعیری* (استاد دانشگاه تربیت‌مدرس- نشانه شناس، معناشناس و منتقد ادبی هنری)
دکتر فرامرز *میرزائی* (استاد دانشگاه تربیت‌مدرس- متخصص ادبیات داستانی جهان عرب)
دبیر نشست: محمد حسین خوانین زاده
*زمان* : *۷* اسفند
شروع اکران فیلم: *۱۵*
شروع نقد فیلم: *۱۷*
*مکان* : دانشگاه تربیت‌مدرس، دانشکده علوم انسانی، سالن استاد *میرحسنی* (طبقه چهارم)
شرکت برای عموم آزاد و رایگان است

https://t.me/arabic_tmu