برنامه فرهنگی شب یلدا

حضور رییس انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه در برنامه چاووش شبکه چهار رسانه ملی.
این برنامه به مناسبت گرامیداشت شب یلدا به حضور چهره های دانشگاهی در شب یلدا سال ۱۴۰۲ برگزار شد.