به کانال تلگرام انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه بپیوندید

به کانال تلگرام انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه بپیوندید

کانال تلگرام انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه چند ماهی است آغاز به کار کرده است. آخرین اخبار درباره فعالیتهای انجمن، همایشها و همچنین نشریات و کتب علمی تخصصی حوزه زبان فرانسه(آموزش زبان، ادبیات، ترجمه شناسی، زبانشناسی، ادبیات تطبیقی، نشانه شناسی، غیره) در کانال منعکس است

نشانی :

: telegram.me/aillf

 

No Comments

Post A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X