دوره آمادگی آزمون مترجم رسمی قوه قضائیه در زبان فرانسه

دوره ی آمادگی آزمون مترجم رسمی قوه قضائیه در زبان فرانسه برگزار می شود.
استاد دوره : خانم دکتر مینا مظهری.
جهت اطلاعات بیشتر با ایمیل، شماره واتس اپ و یا اینستاگرام درج شده بر پوستر تماس حاصل فرمایید