رونمایی از کتاب ” معنا به مثابه تجربه زیسته”

رونمایی از کتاب ” معنا به مثابه تجربه زیسته”

مراسم رونمایی از کتاب جدید دکتر مرتضی بابک معین دبیر کارگروه ” زبانشناسی-معناشناسی” انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه  با عنوان “معنا به مثابه تجربه زیسته” امروز شنبه 9 خرداد در ساعت 16 در موسسه بهاران با حضور دکتر حمیدرضا شعیری دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و دکتر علی عباسی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی برگزار میشود.

نشانی : خیابان ولیعصر بالاتر از زرتشت کوچه نوربخش

No Comments

Post A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X