نشست مجازی ” فرصت‌های شغلی رشته زبان فرانسه “

? انجمن علمی زبان فرانسه دانشگاه علامه طباطبایی (ASELF) با همکاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه (AILLF)  برگزار میکند:

نشست مجازی
” فرصت‌های شغلی رشته زبان فرانسه ”

?زمان: چهارشنبه ۷ دی ۱۴۰۱
ساعت ۱۳ الی ۱۶

?لینک نشست: meeting.atu.ac.ir/ch/french-language

ورود برای عموم آزاد است.