همایش پژوهش های نوین ترجمه

دپارتمان زبان فرانسه دانشگاه علامه طباطبایی و انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه همایش «پژوهش های نوین ترجمه» را با محورهای زیر برگزار می کنند:

جایگاه تئوری های معاصر در ترجمه،

سبک شناسی تطبیقی ترجمه فرانسه به فارسی،

فرآیند ترجمه شعر،

فرهنگ و ترجمه،

تجزیه و تحلیل گفتار در ترجمه،

و ترجمه ماشینی.

این همایش یک روزه که به زبان فارسی خواهد بود در تاریخ 1393/07/15 در محل دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی واقع در سعادت آباد خیابان علامه جنوبی برگزار می شود.
علاقه مندان می توانند تا پایان تیر ماه 1393چکیدۀ مقالۀ پیشنهادی خود را جهت بررسی در کمیته علمی همایش به آدرس الکترونیکی زیر ارسال نمایند.

 frconf93.atu@gmail.com