شما میتوانید با پر کردن فرم زیر ، تاریخ دفاعیه خود را در سایت ثبت نمایید تا دیگران از آن مطلع شده و در روز دفاعیه شرکت نمایند .

لازم است در سایت ثبت نام کرده باشید و با نام کاربری خود وارد سایت شده باشید