کارگاه آموزش زبان فرانسه دکتر رحمتیان

کارگاه آموزش زبان فرانسه دکتر رحمتیان

کارکاه آموزشی پویایی شناختی به هنگام ادراک و تولید زبانی

با ارائه دکتر روح اله رحمتیان

93/12/12 زمان

ساعت 17-15

مکان سالن شهدای گمنام

برای اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراحعه شود

کارگاه-آموزش-زبان-فرانسه-دکتر-رحمتیان-

No Comments

Post A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X