گزارش فصلی

گزارشی از فعالیتهای سال 99 انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه

گزارشی از فعالیتهای سال 99 انجمن

گزارش فصلی از فعالیت های انجمن در سال ۱۳۹۸

بهار 1398   20 فروردین 1398 (9 آوریل 2019) سخنرانی خانم مارتین آیزنبایس، استاد دانشگاه لیل (فرانسه) در دانشگاه فردوسی مشهد خانم آیزنبایس، استاد دانشگاه لیل در روز 20 فروردین ماه 98 سخنرانی با عنوان “فناوری اطلاعات و آموزش و خودآموزی زبان فرانسه” در دانشگاه…

گزارش فصلی از فعالیت های انجمن در سال ۱۳۹۷

بهار 1397 20 و 21 اردیبهشت 97 ( 10 و 11 می 2018) سومین جشنواره دانشجوئی تئاتر به زبان فرانسه در خانه موزه عزت الله انتظامی “جشنواره دانشجویی تئاتر به زبان فرانسه” در سال 1395 به همت انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه که از…

مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه

به اطلاع اعضای محترم انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه میرساند  مجمع عمومی  عادی سالیانه انجمن ایرانی زبان و ادبیات  فرانسه روز چهارشنبه 18 اسفند ماه 1395 در تالار مولوی دانشکده ادبیات و علوم انسانی  دانشگاه شهید بهشتی تهران از ساعت 9 تا 12 صبح…

X