یادگیری زبان، فرآیند هشیارانه یا ناهشیار؟

یادگیری زبان، فرآیند هشیارانه یا ناهشیار؟

سلسله کارگاه های تخصصی آموزش زبان فرانسه  همکار محترم گروه جناب آقای دکتر رحمتیان با عنوان یادگیری زبان، فرآیند هشیارانه  یا  ناهشیار؟

که  در تاریخ  سه شنبه 25 /95/8  ساعت: 15 الی 17 در دانشگاه تربیت مدرس سالن شهدای گمنام برگزار می شود

426324062_178416

No Comments

Post A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X