دانشجویان عزیز میتوانند از این قسمت ، تاریخ دفاعیه خود را در سایت ثبت نمایند تا دیگران آن را مشاهده کرده و در صورت تمایل در جلسه دفاعیه شرکت نمایند

لازم است در سایت ثبت نام کرده باشید و با نام کاربری خود وارد سایت شده باشید