Author: modir

همایش ترجمه و رسانه در تاریخ ۱۴ و ۱۵ اردیبهشت ۹۸ در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید. جناب آقای دکتر حمیدرضا شعیری به عنوان نماینده انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه و سخنران در این همایش شرکت فرمودند. ...

این کارگاه از طرف انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه و با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی و با مدیریت «هسته پژوهش و پروژه‌های آموزش زبان فرانسه در ایران» برگزار میگردد. این کارگاه ویژه‌ی دانشجویان دکتری رشته زبان فرانسه و در جهت...

جهت شرکت و رزرو بلیط در کارگاه stratégies d'écriture که توسط سرکار خانم دکتر ترابی برگزار میگردد از طریق لینک زیر اقدام نمایید رزرو بلیط ...

رییس انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه در روز چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ به همراه جمعی از دانشجویان درس ترجمه از موزه ملی ملک بازدید کردند. ایشان همچنین در نشست پژوهشی با عنوان "چگونگی شکل گیری موزه و جایگاه موزه داران در فرانسه" با...

X