انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه، یک نهاد مردمی است که با مجوز کمیسیون انجمن های علمی ایران وابسته به  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1382 آغاز به کار کرده است.

 

تاریخچه انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه

 • قدمت انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه به سال 1352-1353 می رسد که البته در آن هنگام عنوان آن انجمن استادان زبان فرانسه بود. در آن سال  تحصیلی، همایشی توسط گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تهران برگزار شد که در آن علاوه بر اعضای هیات علمی گروههای زبان فرانسه دانشگاه های ایران، استادانی از کشور فرانسه و بلژیک و رئیس وقت فدراسیون بین المللی استادان زبان فرانسه FIPF نیز شرکت داشتند و جزو سخنرانان بودند. در پایان آن همایش، تاسیس انجمن استادان زبان فرانسه از طرف برگزار کنندگان همایش و با مجوز وزارت کشوررسما اعلام شد. این انجمن از ابتدای تاسیس عضو فدراسیون بین المللی استادان زبان فرانسه شد.
  La Fédération Internationale des Professeurs de Français (FIPF)
 • این عضویت از آن تاریخ هر سال تمدید شده است و در حال حاضر نیز انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه عضو  FIPF می باشد.
 • پس از پیروزی انقلاب اسلامی وبرقراری حکومت جمهوری اسلامی تا مدتها انجمن فعالیتی نداشت، شاید به دلیل اینکه هنوز انجمن های مشابهی تشکیل نشده بود وقرار بر این بود که مجوز تشکیل انجمنهای علمی توسط وزارت علوم تحقیقات و فنآوری صادر شود.
 • در سال 1382 همراه با تشکیل کمیسیون انجمن های علمی ایران در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  سرکار خانم دکترژاله کهنمویی پور (استاد دانشگاه تهران) تقاضای تشکیل انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه را با امضای نه تن دیگر از اعضای هیات علمی دانشگاه های ایران تسلیم آن وزارتخانه کردند. به این ترتیب 10 نفر اعضای موسس انجمن که با امضای آنها تقاضای تاسیس انجمن از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری انجام شد عبارت بودند از : خانم دکتر ژاله کهنمویی پور، بنیان گذار انجمن (ازدانشگاه تهران)، خانم دکتر نسرین دخت خطاط (دانشگاه شهید بهشتی)، خانم دکتر شهناز شاهین (دانشگاه تهران)، خانم دکتر مهوش قویمی (دانشگاه شهید بهشتی)، خانم دکتر ایلمیرا دادور(دانشگاه تهران)، خانم دکتر ماندانا صدرزاده (دانشگاه تهران)، آقای دکتر الله شکر اسدالهی (دانشگاه تبریز)، آقای دکتر حسن فروغی (دانشگاه شهید چمران)،  آقای دکتر حمیدرضا شعیری (دانشگاه تربیت مدرس)، آقای دکتر روح اله رحمتیان (دانشگاه تربیت مدرس).
 • در جلسه کمیسیون انجمن های علمی ایران مورخ 08/11/1382 ، با تاسیس انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه موافقت شد.
 • دراولین مجمع عمومی انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه مورخ 24/02/1383 ،  سرکار خانم دکترژاله کهنمویی پور به عنوان رییس اولین دوره هیات مدیره انجمن برگزیده شدند.

نشریه علمی و پژوهشی(Plume) قلم

 • از عمده فعالیت های علمی انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه انتشار نشریه علمی و پژوهشی(Plume) قلم به زبان فرانسه است. در تاریخ 27/10/1383 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشورموافقت خودرا در خصوص اعطای درجه علمی-پژوهشی به این نشریه از تاریخ اولین انتشار اعلام کرد.
 • اولین شماره نشریه در سال 1384 با مدیر مسئولی سرکار خانم دکتر ژاله کهنمویی پور(ریاست وقت انجمن) و سردبیری سرکارخانم دکتر نسرین دخت خطاط (نایب رییس وقت)منتشر گردید. شایان ذکر است، اعتبار علمی پژوهشی نشریه تا به امروز توسط کمیسیون نشریات تمدید شده است.

زمینه فعالیت های انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه

 • انجمن از بدو تاسیس با اکثریت دپارتمانهای زبان و ادبیات فرانسه دانشگاههای کشور همکاری مستمرداشته است. برگزاری همایشهای بین المللی، سخنرانیها علمی، کارگاههای آموزشی، طرحهای پژوهشی ملی، مسابقات علمی، جشنواره های تئاتر به زبان فرانسه، جشنواره قصه گوئی به زبان فرانسه… از جمله فعالیت هائی است که انجمن با همکاری دپارتمانهای زبان و ادبیات فرانسه کشور، اساتید و دانشجویان این رشته به انجام رسانیده است.
 • در زمینه پژوهشی، انجمن اقدام به ایجاد کارگروه در زمینه های آموزش زبان، ادبیات، مترجمی، زبانشناسی، مطالعات فرانسه نموده است و ازپیشنهادات پروژه و همکاری اساتید محترم دراین زمینه های استقبال می کند.
 • انجمن دارای شاخه دانشجوئی است و حامی فعالیتهای دانشجوئی می باشد.
 • عضویت در انجمن طبق اساسنامه آن به صورت پیوسته، وابسته، دانشجوئی و افتخاری می باشد.

چارت سازمانی انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه