بزرگداشت استاد گرانقدر کوروش صفوی

معاونت فرهنگی همراه با گروه و انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا (س) برگزار می‌کند:

بزرگداشت استاد گرانقدر کوروش صفوی

جمعه ۲۷ مرداد ماه از ساعت ۱۷ الی ۱۹

دبیر نشست:
جناب آقای دکتر مجید هوشنگی

سخنرانان:
جناب آقای دکتر مجتبی منشی زاده
جناب آقای دکتر حمیدرضا شعیری
جناب آقای دکتر بهروز محمودی بختیاری
خانم دکتر نسرین فقیه ملک مرزبان

شرکت برای عموم عزیزان ازاد است

https://www.skyroom.online/ch/alzahrafarhangi/pllssa4