جشنواره ترجمه داستان کودک و نوجوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجمن علمی-دانشجویی زبان فرانسه دانشگاه علامه‌طباطبایی(ASELF ATU) با همکاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه(AILLF) برگزار میکند:

جشنواره ترجمه داستان کودک و نوجوان

🔸مهلت ارسال آثار: ۱۵خرداد ۱۴۰۲

🔹ارسال آثار: aself.atu1@gmail.com

🔹به ترجمه‌های برتر گواهی و جوایز اهدا میشود.