جشنواره قصه گویی به زبان فرانسه شب یلدا- انجمن علمی زبان فرانسه – دانشگاه تبریز

مرحله اول جشنواره قصه گویی به زبان فرانسه : چهارشنبه 14 آذر در محل تالار خاقانی واقع در دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه تبریز از ساعت 11- 9:30