دوره تربیت مدرس زبان فرانسه

کارگاه تخصصی “آموزش زبان خارجی فرانسه” توسط سرکار خانم دکتر مرضیه مهرابی، استاد دپارتمان زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تهران ، به کوشش انجمن علمی دانشجویان زبان فرانسه دانشگاه تهران و با همکاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه، روزهای 19 و 26 فروردین 98 در دانشگاه تهران برگزار شد. این کارگاه 12 ساعته به منظور آشنائی دانشجویان و فارغ التحصیلان زبان فرانسه که علاقمند به تدریس این زبان هستند، با مقدمات اصول و روش تدریس زبان های خارجی برگزار شد. برا ی شرکت کنندگان در این کارگاه گواهی گذراندن دوره توسط انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه صادر شد.

– 8 et 15 avril : Ateliers de « formation à l’enseignement du FLE » de madame Marzieh Mehrabi à l’université de Téhéran ; avec la contribution de l’association scientifique des étudiants de français de l’université de Téhéran.