دومین جشنواره قصه‌گوهای شب یلدا

امسال لختی از شب یلدا جا ماندیم، ولی شبهای زمستان ادامه دارد. اگر به چله بزرگ نرسیدیم، چله کوچک در راه است و جشن سده، اهمن و بهمن و سرما پیر زن و سیاه بهار و جشن نوروز که همه و همه بهانه ای خوش هستند تا مهر از لب بگشائیم و قصه سر به مهری را از دل تاریخ و کنج خاطرات بیرون بکشیم و گوش مشتاقان این متاع را بنوازیم.

در این دومین جشنواره بخشی هم به ترجمه قصه های ایرانی به زبان فرانسه اختصاص یافته است تا قدمی باشد در راه شناساندن فرهنگ و آثار ایرانی به فرانسه زبانان.

 

فراخوان دومین جشنواره قصه گوهای شب یلدا سایت

message final du festival

Les participants au 2e festival des conteurs de NY