کارگاه “استراتژیهای نگارش دانشگاهی”

بخش دوم کارگاه آموزشی 6 ساعته سرکار خانم دکتر دومینیک ترابی، استاد دپارتمان زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی، با عنوان “استراتژیهای نگارش دانشگاهی” روزهای 2 و 3 اردیبهشت ماه، به کوشش انجمن علمی دانشجویان زبان فرانسه دانشگاه شهید بهشتی، هسته پژوهشی آموزش زبان فرانسه و با همکاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه، در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. بخش اول این کارگاه در دیماه 97 برگزار شده بود. برا ی شرکت کنندگان در این کارگاه گواهی گذراندن دوره توسط انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه صادر شد.


– 22 et 23 avril 2019 : Ateliers de formation de madame Dominique Torabi à l’université Shahid Beheshti : « stratégies d’écriture académique », second volet.

عکس از برنامه: