دکتر محمد رحیم احمدی: هنوز روی کتاب نقد ترجمه اثر آنتوان برمن کار اساسی صورت نگرفته است

DSC01652(1)DSC01611(1)DSC01636(1)

دکتر محمد رحیم احمدی، رئیس انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه و رئیس گروه مترجمی زبان فرانسه دانشگاه الزهرا، در نشست ” آنتوان برمن: از گرایش های ریخت شکنانه تا نقد ترجمه” که در سالن شهید عضدی دانشکده زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد، به دو اثر و نظریه ی مهم برمن اشاره کرده و آن ها را واکاوی نمود.
در این نشست که ساعت 14 روز یکشنبه مورخه 17 اسفند ماه سال جاری با برنامه ریزی گروه ترجمه شناسی این انجمن به ریاست دکتر نظامی زاده در قالب دومین نشست از سلسه نشست های ترجمه شناسی به میزبانی انجمن علمی-دانشجویی مترجمی زبان فرانسه دانشگاه علامه برگزار شد، ایشان ابتدا گرایش های 13 گانه ی آنتوان برمن را با توضیحات تفصیلی و مثال های کاربردی بیان نموده و سپس به کتاب دوم آنتوان برمن درباره ی “نقد ترجمه”  اشاره داشته و مراحل 5 گانه ی نقد برمن را با ارائه ی توضیحاتی مفید معرفی کرد.
ایشان همچنین اظهار داشت که نظام رویکردهای 13 گانه ی آنتوان برمن به صورت زنجیر وار به هم وابسته بوده و و ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. در ادامه به وجود تضاد هایی در عین انسجام نیز اشاره نمود.
همچنین به قوی بودن بنیه ی علمی و تجربی این نظریه ها تاکید کرده و افزود کماکمان در سرتاسر دنیا محققان بر روی این نظریه ها و کاربرد آنها پژوهش می کنند.
لازم به ذکر است نشست اول گروه ترجمه شناسی با عنوان « مبانی ترجمه شفاهی» به سخنرانی دکتر نظامی زاده در تاریخ 11 اسفند ماه در سالن شهید مطهری دانشکده زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار گردید.
در حاشیه ی این نشست دکتر نظامی زاده از برگزاری ادامه ی این سلسله نشست ها به صورت منظم در سال 94 خبر دادند.
این سخنرانی که 1 ساعت 30 دقیقه به طول انجامید، در نهایت با پرسش حضار و پاسخ ایشان و دکتر نظامی زاده، به پایان رسید.