دکتر نظامی زاده: ترجمه شفاهی در ایران نیاز به بازبینی دارد

دکتر مهرگان نظامی زاده، مسئول گروه ترجمه شناسی انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه(AILLF) و عضو هیئت علمی گروه مترجمی زبان فرانسه دانشگاه علامه طباطبائی(ره)، در نشست ” مبانی ترجمه شفاهی” که در سالن شهید مطهری دانشکده زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد، مبانی ترجمه شفاهی و شاخه های مرتبط با آن را مطرح کرده و در حاشیه، یه طور مختصر اهداف و برنامه های گروه ترجمه شناسی را مطرح نمودند.
در این نشست که ساعت 11 روز دوشنبه مورخه 11 اسفند ماه سال جاری با برنامه ریزی گروه ترجمه شناسی این انجمن(AILLF) به ریاست دکتر نظامی زاده در قالب اولین نشست از سلسه نشست های ترجمه شناسی به میزبانی انجمن علمی-دانشجویی مترجمی زبان فرانسه دانشگاه علامه برگزار شد، ایشان ابتدا افتراق بین ترجمه و تفسیر را مطرح نموده و از کاربرد این دو واژه را در موقعیت های مرتبط بیان نمودند.
ایشان با اشاره به تقویت قوه ی شنیداری و تند نویسی توسط مترجمان شفاهی، کار آن ها را سخت قلمداد کرده که در مواقعی، سرنوشت ساز خواندند. فهم کامل کلام و انتقال آن توسط مترجم شفاهی، همچنین آمادگی مترجم در موضوع مورد نظر از اصول اساسی ترجمه شفاهی توسط ایشان ذکر شد.
ایشان همچنین به کم کاری در حیطه ی واکاوی و کاربردی کردن نظریه های ترجمه در ایران انتقاد کرده و لزوم فعالیت بیشتر در این زمینه را از اساتید و مترجمان خواستار شدند.
در حاشیه ی این نشست ایشان به طور مختصر به اهداف گروه ترجمه شناسی و فعالیت های آن اشاره نموده و اساتید و دانشجویان را برای فعالیت بیشتر در این حیطه دعوت نمودند. همچنین از برگزاری و ادامه دار بودن سلسله نشست های ترجمه شناسی به صورت منظم در سال 94 خبر دادند.
این سخنرانی که 1 ساعت 30 دقیقه به طول انجامید، در نهایت با پرسش حضار و پاسخ ایشان و تشویق حضار، به پایان رسید.

DSC01648(1)

WP_000663WP_000669 WP_000674