رونمایی از ترجمه : وای اگر پرنده ای را بیازاری

گروه زبان و مترجمی فرانسه دانشگاه الزهرا(س) با همکاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه برگزار می کند
رونمایی از ترجمه فرانسه کتاب
وای اگر پرنده ای را بیازاری
با حضور نویسنده خانم دکتر عرفان نظر آهاری
و مترجم آن خانم دکتر ناهید جلیلی مرند

زمان : پنج شنبه 18 دیماه 1393
ساعت 15-13
مکان : دانشگاه الزهرا(س), دانشکده ادبیات زبانها و تاریخ, تالار حافظ
آدرس : ونک, ده ونک, دانشگاه الزهرا(س)