گروه زبانشناسی-نشانه شناسی انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه برگزار می کند

 

نظریات اریک لاندوفسکی در خصوص برخورد من غالب مرجع با دیگری مغلوب
سخنران : جناب آقای دکتر مرتضی بابک معین
زمان : سه شنبه 11 آذر 1393 ساعت 9 صبح
“جایگاه تن در گفتمانهای تبلیغاتی”
سخنران : جناب آقای دکتر حمید رضا شعیری
زمان : شنبه 15 آذر 1393ساعت 13
مکان : تالار سخنرانی دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز مجتمع پیامبر اعظم(ص) میدان صنعت