سومین کنگره اروپائی اساتید زبان فرانسه

سومین کنگره اروپائی اساتید زبان فرانسه توسط اف ای پ اف فدراسیون بین المللی اساتید زبان فرانسه روزهای 4 تا 8 سپتامبر2019 در شهر آتن، کشوریونان برگزار شد. انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه عضو این فدراسیون بین المللی است و اساتید زبان فرانسه از ایران هم در کنگره های منطقه ای و جهانی اف ای پ اف شرکت می کنند. در این کنگره نیز رییس هیات مدیره انجمن و مدیر مسئول مجله قلم جهت ایراد سخنرانی علمی پژوهشی شرکت داشتند.