شب نشانه شناسی

ششصد و هشتاد و ششمین شب از شب‌های بخارا به «شب نشانه شناسی»اختصاص دارد. این نشست در ساعت پنج بعدازظهر یکشنبه یکم مردادماه ۱۴۰۲ در خانه هنرمندان ایران، سالن استاد ناصری برگزار می‌شود.

این نشست، سیر تحول علم نشانه شناسی در ایران طی بیست سال گذشته، جایگاه و نقش شخصیت های علمی در این تحول و فعالیت های ملی و بین المللی را مرور خواهد کرد. همچنین جایگاه امروز نشانه شناسی و نشانه معناشناسی گفتمانی به عنوان رویکردهایی بین رشته ای مورد بررسی قرار خواهند گرفت. تحقیقات و پژوهشها در حوزه مطالعات  زبان، نقد ادبی، تحلیل آثار هنری و مبادلات علمی و کاربردی مورد گفتگو خواهد بود.

در این مراسم، دکتر حمیدرضا شعیری، دکتر بهمن نامورمطلق، دکتر آزیتا افراشی، دکتر فرهاد ساسانی، دکتر علی عباسی، دکتر مرتضی بابک معین، دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم و علی دهباشی‌ سخنرانی خواهند کرد.

شب «نشانه شناسی» در ساعت پنج بعدازظهر یکشنبه یکم مردادماه ۱۴۰۲ در خانه هنرمندان ایران واقع در خیابان آیت الله طالقانی،خیابان شهید موسوی شمالی(فرصت)،ضلع جنوبی باغ هنر،سالن استاد ناصری برگزار می‌شود.