فراخوان چهارمین جشنواره دانشجویی به زبان فرانسه

فراخوان چهارمین جشنواره دانشجویی به زبان فرانسه

انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه در نظر دارد چهارمین جشنواره دانشجویی به زبان فرانسه را با همکاری بخش فرهنگی سفارت فرانسه در تاریخ 12 و 13 اردیبهشت سال 1398 برگزار کند.

۳۰ بهمن ماه آخرین مهلت ثبت نام برای شرکت در چهارمین جشنواره تئاتر دانشجویی می باشد.

No Comments

Post A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X