مراسم تجلیل از پیشکسوتان زبان فرانسه

انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه برای نخستین بار مراسم تجلیل از پیشکسوتان زبان و ادبیات فرانسه در ایران در تاریخ 17 بهمن سال 1397 را از ساعت 15/30 الی 19 درسالن حافظ دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا برگزار کرد.

این مراسم جهت تجلیل و قدردانی از زحمات و تلاش های ارزنده شش تن از اساتید پیشکسوت در این حوزه: سرکار خانم دکتر ژیلبرت فاطمی، جناب آقای دکتر ذاتعلیان، جناب آقای دکتر مرتضی کتبی، جناب آقای دکتر حسن فروغی، جناب آقای دکتر اکبر اصغری تبریزی و سرکار خانم دکترآنماری موثقی صورت پذیرفت.

این مراسم با حضورریاست و اعضای هییت مدیره انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه، اساتید و دانشجویان زبان فرانسه و همچنین حضور افتخاری خانم دکتر مباشری ریاست محترم دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا برگزار شد.

عکس هایی مربوط به مراسم تجلیل: