نتیجه آزمون پروژه ترجمه نامه های ژان ژاک روسو

اسامی منتخبین آزمون پروژه ترجمه  نامه های ژان ژاک روسو به ترتیب زیر است

1- علیرضا لعل روشن

2- سپهر یحیوی

3- منصوره قربانی

4- مریم عباس بیگی

5- روشنک دانایی

6- حمید رضا قلی پور

7- فرزانه معمار

8- زهرا فلاح شاهرودی

9-راضیه اعظمی

پیش از شروع کار، طی جلسه ای توجیهی که تاریخ آن بزودی اعلام خواهد شد، شیوه تقسیم کار و دیگر توضیحات تکمیلی به افراد نامبرده ارائه خواهد شد.