نخستین جشنواره قصه گوی شب یلدا

انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه، در روز چهارشنبه 28 آذر ماه 1397 “نخستین جشنواه ملی قصه گوهای شب یلدا (به زبان فرانسه)” را با همکاری دانشگاه الزهرا، در سالن مصلی نژاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی این دانشگاه برگزار نمود.

 در این مراسم 21 دانشجو از دانشگاه های  سراسر کشور به روی صحنه رفتند و در مقابل هیات داوران و ناظران برنامه های خود را از ساعت 9 صبح تا 18 به ترتیب اجرا کردند.

 این جشنواره در دو مرحله انجام شد: مرحله اول “مسابقه قصه گوئی به زبان فرانسه” بود که بصورت درون دانشگاهی و تحت مدیریت اساتید محترم دپارتمان های زبان فرانسه دانشگاه های: اصفهان، الزهرا، تبریز، تهران، تربیت مدرس، حکیم سبزواری، شهید چمران اهواز، شیراز، علامه طباطبائی انجام شد و در نهایت از میان دانشجویان شرکت کننده هر دانشگاه دو نفر انتخاب شدند که به مرحله دوم یعنی “جشنواره قصه گوهای شب یلدا (به زبان فرانسه)” راه یافتند و به رقابت پرداختند. سطح زبان دانشجویان بسیار خوب بود. خلاقیت زیادی در نحوه اجراها به کار رفته بود و همین انتخاب را بسیار دشوار می ساخت. داوران جشنواره، خانم دکتر لادن غفوری و خانم دکتر دومینیک ترابی، با استفاده از جدول امتیاز دهی و درنظر گرفتن امتیاز برای مهارتهای زبانی و تمام جزئیات اجرا، کار شرکت کنندگان را ارزیابی نمودند. ناظرن دانشگاههای شرکت کننده نیز در این جلسه حضور داشتند : خانم دکتر نواب زاده از دانشگاه علامه طباطبائی، خانم دکتر مهرابی از دانشگاه تهران، خانم دکتر جلیلی مرند از دانشگاه الزهرا، خانم دکتر لطافتی از دانشگاه تربیت مدرس، آقای دکتر بسنج از دانشگاه شهید بهشتی، خانم دکتر مهدوی زاده از دانشگاه اصفهان، خانم دکتر رئوف زاده از دانشگاه شیراز.

به کلیه دانشجویان قصه گو، به رسم یادبود، گواهی شرکت و یک عدد انار آبگینه دست ساز هدیه داده شد. برندگان اول تا ششم نیز به شرح زیر اعلام شدند :

  1. نفر اول: خانم الهه شهابی از دانشگاه تهران
  2. نفر دوم: خانم ایما بیات از دانشگاه شیراز
  3. نفر سوم: خانم شیما مدنی فرد از دانشگاه تربیت مدرس
  4. نفر چهارم: خانم زهرا نبوی از دانشگاه تبریز
  5. نفرات پنجم: خانم خانم شکیلا محمدی، خانم مبینا زمانیان و خانم فاطمه خوجملی از دانشگاه الزهرا
  6. نفر ششم: فاطمه بهاریان از دانشگاه حکیم سبزواری