نشست با موضوع “مبانی ترجمه شفاهی”

گروه ترجمه شناسی انجمن ایرانی زیان و ادبیات فرانسه برگزار می کند:

نشست با موضوع “مبانی ترجمه شفاهی”

سخنران: دکتر نظامی زاده

مکان: پل مدیریت، خیابان علامه طباطبائی جنوبی، نبش کوچه حق طلب، دانشکده زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی، طبقه سوم ،سالن شهید مطهری

زمان: دوشنبه 11 اسفندماه 93 ساعت 11 صبح

انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه با همکاری انجمن علمی دانشجویی مترجمی فرانسه دانشگاه علامه طباطبائیLa Traduction Orale