نشست بررسی و تحلیل انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال 2012

عضو محترم انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه،
احتراماً به اطلاع می رساند انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه، با همکاری انجمن علمی گروه مطالعات فرانسۀ دانشگاه تهران و نیز انجمن ایرانی روابط بین الملل اقدام به برگزاری نشست «بررسی و تحلیل انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال 2012» می نماید. لذا از شما عضو محترم انجمن دعوت می شود با حضور در این نشست موجبات خرسندی و مسرت برگزارکنندگان و نیز غنا و تحقق اهداف نشست را فراهم آورید.
با احترام
دبیرخانۀ انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه
زمان نشست: 9 خرداد ماه 1391
ساعت: 13 الی 18
مکان: مکان: خیابان کارگر شمالی،  پردیس شمالی دانشگاه تهران، ورودی غربی (دانشکده تربیت بدنی)،  دانشکده مطالعات جهان، سالن همایش دانشکده مطالعات جهان