نشست رونمایی از مجموعه شعر “گوزنی درون سینه ام دست و پا می زند”

نشست رونمایی از مجموعه شعر “گوزنی درون سینه ام دست و پا می زند” ، سروده ی فرزاد کریمی در تاریخ هشتم دی ماه 1402 در کاخ سعد آباد برگزار شد. این نشست با دبیری جناب آقای دکتر شعیری و سخنرانی آقایان قدرت الله طاهری، مهدی محبتی و شهرام اقبال زاده برگزار گردید.