نشست سیصدمین تولد ژان ژاک روسو روز 17 آبان ماه در دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار میشود

Rousseau - Last Last Last.jpg

روز چهارشنبه این هفته، 17 آبان 1391، نشستی تخصصی به مناسبت سیصدمین سالگرد تولد ژان ژاک روسو،  نویسنده، فیلسوق و نظریه پرداز  شهیر در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود. در این نشست که به همت دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران، انجمن ایرانی زبان وادبیات فرانسه، گروه فرهنگ و جامعه انجمن جامعه شناس ایران و انسان شناسی و فرهنگ سازمان یافته است. چهار تن از اساتید دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس سخنرانی خواهند کرد و سپس جلسه بحث و گفتگو برگزار خواهد شد. این نشست در مجموع برنامه  هایی قرار می گیرد که در سال جاری به مناسبت  سیصد مین سالگرد  تولد فیلسوف ژنو در سراسر جهان در کشورهای مختلف انجام می گیرد. پیش از این چندین برنامه دیگر نیز در ایران  به این سال اختصاص داشته است که در تمام آنها انسان شناسی و فرهنگ  مشارکت داشت. انسان شناسی و فرهنگ همچنین ویژه نامه ای را به مناسبت  این سال در دست تهیه دارد. از عموم  دانشجویان و اساتید برای شرکت در این نشست دعوت به عمل می آید.

محل: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، زیر پل گیشا، نیم طبقه اول. ساعت 16 تا19

.سخنرانان : ژاله کهنمویی پور، حمیدرضا شعیری، ناصر فکوهی، محمد توکل