همایش بزرگداشت سیصدمین سالگرد تولد ژان ژاک روسو

سال جاری میلادی(2012) سیصدمین سالگرد ژان ژاک روسو،  نویسنده، اندیشمند،  و نظریه پرداز بزگ سیاسی و اجتماعی و  شهروند شهر ژنو است و به این مناسبت در سراسر جهان برنامه های مختلفی  برگزار می شود. در ایران نیز تا کنون برنامه های متعددی در این زمینه  انجام شده اند.  در پاییز امسال، انسان شناسی و فرهنگ در  همایشی که به وسیله دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران با همکاری بخش فرهنگی سفارت سوئیس برگزار می شود و به زبان فرانسه است، شرکت خواهد داشت. اما پیش از  انجام این همایش،  «انسان شناسی و فرهنگ» در همکاری با انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه و گروه فرهنگ و جامعه انجن جامعه شناسی ایران، همایش یک روزه ای را به زبان فارسی درباره روسو در روز 25 مهر ماه 1391 برگزار می کند. دوستداران  به شرکت در این همایش از هم اکنون می توانند  چکیده سخنرانی خود را برای ما به آدرس  آدرس سایت با ذکر موضوع، ارسال کنند.  مقالات برگزیده در همایش ارائه خواهند شد و  مقالات پذیرفته شده در ویژه نامه «انسان و فرهنگ»  به مناسبت سیصدمین سالگرد تولد روسو که سردبیری آن را سرکار خانم دکتر مرجان فرجاه از دانشگاه علامه طباطبایی و ویرایش علمی آن را خانم ها مینا معتمدی و فرزانه معمار و اقای  محسن حسنی بر عهده دارند، به انتشار خواهند رسید.  آدرس های تماس:

m.farjah@gmail.com
motamedi.ma@yahoo.com
frmemar@gmail.com
mohsen.hassany@gmail.com