همایش بین المللی محیط زیست در ادبیات فرانسه و فارسی برگزار شد

روز شنبه دهم تیر ماه 1396 همایش دو روزه­ ی محیط زیست در ادبیات فرانسه و فارسی در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهراء (س) برگزار شد.

در  ابتدا سرکار خانم دکتر مهناز ملانظری سرپرست محترم دانشگاه الزهراء  طی سخنانی از جمله گفتند :  ما سیاره­ دیگری نداریم که آن را خانه ی خود بنامیم و باید همت کنیم تا با سرلوحه قرار دادن مسائل مربوط به حفظ محیط زیست، علاوه بر پاک سازی زمین از آلودگی های بیشمار که آگاهانه یا ناخودآگاه به طبیعت وارد ساختیم، به احیای مجدد محیط زیست بپردازیم.

وابسته  زبانی سفارت فرانسه جناب آقای لوران کریکه با تاکید بر اینکه  دانشگاه الزهراء در برگزاری همایش های محیط زیست پیش قدم بوده است، خبر از برگزاری همایش بین المللی” روزهای ترجمه” با همکاری دانشگاه الزهرا و انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه داد.

در ادامه دکتر محمد رحیم احمدی به عنوان رئیس انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه حضور مهمانان داخلی و خارجی را ارج نهاده و به اهمیت موضوع همایش در قرن حاضر و تاکید بر این نکته که موضوع همایش محدود به رشته ادبیات نبوده و این مهم موضوعی بینا رشته ای می باشد، پرداخت. آقای پروفسور ژاک دوبوک، فیلسوف و ریاضیدان فرانسوی و مسئول امور محیط زیست در وزارت علوم و تحقیقات فرانسه میمهان برجسته همایش بود که ضمن سخنرانی مفصلی، روز دوشنبه کارگاهی را با حضور استادان و دانشجویان برگزار کرد

 

123IMG_20170701_120802426305356_85921429635008_84732431719557_176394IMG_20170701_120757431817017_175310.