چهارمین جشنواره تئاتر دانشجویی به زبان فرانسه

از بین 25 کار دریافتی از دانشجویان گروههای فرانسه دانشگاههای کشور( الزهرا شهید بهشتی، تبریز، تربیت مدرس، تهران، شیراز، فردوسی مشهد، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات)، 13 کار برای اجرا در جشنواره انتخاب شد که عبارت بودند از:

زنان دانشمند، خنثا، هنر، خرده جنایتهای زناشوئی، عکس خانوادگی، مشورت با پزشک، کافه بالکان، انتظار مسموم، آخرین دغدغه چخوف، پیرزنی که نمی خواهد پیر شود، جان، هیس ! آدل خواب است، این تصمیم من نبود.  

طی دو روز از 10 صبح تا 19.30 هر یک از گروههای منتخب، اجراهای خود را یکبار به روی صحنه بردند. 

 

کارها در کیفیت بسیار بالا اجرا شد، چه به لحاظ تسلط به زبان فرانسه، چه به لحاظ کارگردانی و اجرای بازیگران. با وجود محدود بودن امکانات صحنه و فضا و آماتور بودن دانشجویان و دشواری اجرا به زبان فرانسه، هیات داوران و تماشاچیان، که عمدتا از دانشجویان دپارتمانهای زبان فرانسه ی دانشگاههای کشور بودند،  از سطح بسیار خوب زبان و کارها شگفت زده شدند و جشنواره را در مجموع بسیار مثبت و موثر برآورد نمودند و معتقد بودند که هر سال نسبت به سال گذشته جشنواره حرفه ای تر شده است.

در پایان جشنواره، هیات داوران متشکل از خانم زیبا خادم حقیقت، خانم ناتالی متی، آقای اصغر نوری، پس از شور نتایج رقابتها را به شرح زیر اعلام کردند. قبل از اعلام اسامی منتخبین جشنواره، داوران اذعان داشتند که رقابتها بسیار تنگاتنگ و کار انتخاب بسیار دشوار بوده است چون اکثر کارها ازکیفیت بالائی برخوردار بوده اند.

رقابتها در 5 بخش صورت گرفت.

بهترین بازیگر زن:

مقام نخست: خانم نوشین دانشور، بازی در نمایش جان اثر وجدی معوض

مقام دوم : خانم مهنا هویدا ، بازی در نمایش خنثا نوشته فاطمه شمیم زمانی مظفرآبادی

مقام سوم: خانم انیس باغی، بازی در نمایش جان اثر وجدی معوض

مقام چهارم: خانم سعیده عظیمی، بازی در نمایش وقت دکتر اثر ژان تاردیو

مقام پنجم: خانم شکیلا محمدی، بازی در نمایش هیس ! آدل خواب است.

بهترین بازیگر مرد:

مقام نخست: آقای مرصاد غنائی، بازی در خرده جنایت های زناشوئی اثر یاسمینا رضا

مقام دوم: آقای محمد فرخ نژاد، بازی در نمایش عکس خانوادگی اثر کارول فرشت

مقام سوم: آقای سجاد میثمی، بازی در نمایش هنر، اقتباس از هنر اثر یاسمینا رضا

مقام چهارم: آقای غفار ریحانی نژاد، بازی در آخرین دغدغه چخوف، نوشته حمیدرضا رضائی

مقام پنجم: آقای رضا ترکاشوند، بازی در نمایش خنثا، نوشته فاطمه شمیم زمانی

بهترین کار گروهی:

مقام نخست: گروه نمایش خنثا

مقام دوم: گروه نمایش هنر

مقام سوم: گروه نمایش خرده جنایت های زناشوئی

مقام چهارم: گروه نمایش کافه بالکان

مقام پنجم: گروه نمایش آخرین دغدغه چخوف

بهترین کارگردانی:

مقام نخست: خانم فاطمه شمیم زمانی مظفرآبادی برای کارگردانی نمایش خنثا

مقام دوم: آقای علیرضا امین مظفری برای کارگردانی نمایش هنر

مقام سوم: آقای محمد عنایت پور برای کارگردانی نمایش عکس خانوادگی

بهترین نوشته:

مقام نخست: خانم فاطمه شمیم زمانی مظفرآبادی برای نمایش خنثا

مقام دوم: آقای هومن جلالی برای نمایش کافه بالکان

مجموعا 109 دانشجو در بخش بازیگری ،کارگردانی، نور، صدا، امور صحنه، تدارکات، آفیش، نگارش، ترجمه … در این نمایشها که تحت نظر اساتید دانشگاه تحقق یافته بود، دست اندر کار بودند که برای همگی در حوزه خاص خود از طرف انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه گواهی شرکت صادر و در اختتامیه به آنها تقدیم شد.

دانشجویانی که مقام کسب کردند علاوه بر گواهی کسب مقام، جوایزی از جمله کتاب به زبان فرانسه اهدائی بخش فرهنگی سفارت فرانسه دریافت نمودند.

 

  • 2 et 3 mai 2019 : quatrième Festival étudiant de théâtre francophone en Iran, à l’initiative de l’AILLF accueilli dans la salle Ferdowsi, le théâtre municipal de la Maison des Chercheurs en sciences humaines et sociales, avec le soutien du SCAC. Le 4e Festival étudiant de Théâtre Francophone en Iran s’est déroulé les 2 et 3 mai 2019 à Téhéran, à la maison de la recherche en sciences humaines de 10h à 19h30. Deux journées intenses aussi bien pour les membres du jury, que pour les spectateurs

Parmi les 25 groupes inscrits au festival de cette année, seuls 13 groupes ont été retenus. Les participants étaient les étudiants des départements de français venant aussi bien de Téhéran que des provinces iraniennes.  

 

Programme du festival

Appel à participation