کارگاه یادگیری زبان فرانسه با TV5 Monde

برگزاری کارگاه یادگیری زبان فرانسه با TV5 Monde در دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی با تدریس آقای دکتر بسنج در تاریخ 5 دی ماه 1397