به اطلاع اعضای محترم انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه روز چهارشنبه 14 اسفند ماه 1401 ساعت 16 الی 18 در محل دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم انسانی طبقه چهارم سالن میرحسنی برگزار می گردد. از عموم اعضای محترم خواهشمند است فعالانه در این گردهمایی شرکت نمایند. حضور علاقمندان غیر عضو نیز در این نشست آزاد است.

با تشکر فراوان

تاریخ انتشار اطلاعیه: 1401/12/01