Actualités

  گزارش فصلی از فعالیت های انجمن در سال 1400 بهار 1400 26 فروردین 1400 (15 آوریل 2021) نشست روز ادبیات فرانکوفونی نشست روز فرانسه به مناسبت ماه فرانکوفونی با سخنرانی 7 تن از اساتید گروههای زبان فرانسه دانشگاههای ایران. سخنرانی خانم دکتر کریمیان از دانشگاه شهید بهشتی، آقای دکتر...

بدینوسیله از کلیه اعضاء پیوسته انجمن دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی (بطور فوق العاده) انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه که در روز پنجشنبه مورخ 5 /12/1400 تشکیل می شود شرکت فرمایند. دستور جلسه:  1- گزارش عملکرد هیئت مدیره 2- انتخاب اعضاء هیئت مدیره...

  سومین جشنواره قصه گوهای شب یلدا 29 آذر تا 2 در ( 20 تا 23 دسامبر 2021) از 29 آذر تا 2 دی، برای سومین بار جشنواره قصه گوهای شب یلدا به زبان فرانسه که بنیانگذار آن انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه بوده است برگزار...

X