Author: modir

جهت شرکت و رزرو بلیط در کارگاه stratégies d'écriture که توسط سرکار خانم دکتر ترابی برگزار میگردد از طریق لینک زیر اقدام نمایید رزرو بلیط ...

رییس انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه در روز چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ به همراه جمعی از دانشجویان درس ترجمه از موزه ملی ملک بازدید کردند. ایشان همچنین در نشست پژوهشی با عنوان "چگونگی شکل گیری موزه و جایگاه موزه داران در فرانسه" با...

دوره تربیت مدرس زبان فرانسه، روز ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۸ در دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران با همکاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه و انجمن علمی زبان فرانسه دانشگاه تهران برگزار شد. مدرس دوره سرکار خانم دکتر مرضیه مهرابی بودند. ...

انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه در نظر دارد چهارمین جشنواره دانشجویی به زبان فرانسه را با همکاری بخش فرهنگی سفارت فرانسه در تاریخ 12 و 13 اردیبهشت سال 1398 برگزار کند. ۳۰ بهمن ماه آخرین مهلت ثبت نام برای شرکت در چهارمین جشنواره تئاتر...

جلسه رونمائی کتاب های: ابعاد گمشده معنا در نشانه شناسی روایی کلاسیک اثر آقای دکتر مرتضی بابک معین (عضو هیات مدیره انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه)، ادبیات داستانی قدیم عربی، گونه شناسی و تحلیل عناصر داستانی اثر آقایان دکتر خلیل پروینی و هومن ناظمیان،...

کارگاه یکروزه "چگونه زبان آموز بهتری باشیم"، امروز ۱۸ آذرماه ۹۷ در دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران با همکاری انجمن علمی دانشجویان زبان فرانسه  این دانشگاه و انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه برگزار شد. ...

X