Actualités

همایش ترجمه و رسانه در تاریخ ۱۴ و ۱۵ اردیبهشت ۹۸ در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید. جناب آقای دکتر حمیدرضا شعیری به عنوان نماینده انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه و سخنران در این همایش شرکت فرمودند. ...

این کارگاه از طرف انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه و با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی و با مدیریت «هسته پژوهش و پروژه‌های آموزش زبان فرانسه در ایران» برگزار میگردد. این کارگاه ویژه‌ی دانشجویان دکتری رشته زبان فرانسه و در جهت...

X