Atelier

کارگاه تخصصی آقای دکتر حمیدرضا شعیری، استاد تمام، درگروه آموزش زبان فرانسه دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات مدیره انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه، با عنوان "مبانی نشانه معنا شناسی گفتمانی" در تاریخ 15 اردیبهشت 98 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. - 5 mai...

بخش دوم کارگاه آموزشی 6 ساعته سرکار خانم دکتر دومینیک ترابی، استاد دپارتمان زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی، با عنوان "استراتژیهای نگارش دانشگاهی" روزهای 2 و 3 اردیبهشت ماه، به کوشش انجمن علمی دانشجویان زبان فرانسه دانشگاه شهید بهشتی، هسته پژوهشی آموزش زبان...

کارگاه یکروزه "چگونه زبان آموز بهتری باشیم"، امروز ۱۸ آذرماه ۹۷ در دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران با همکاری انجمن علمی دانشجویان زبان فرانسه  این دانشگاه و انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه برگزار شد. ...

X