Atelier19

کارگاه تخصصی آقای دکتر حمیدرضا شعیری، استاد تمام، درگروه آموزش زبان فرانسه دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات مدیره انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه، با عنوان "مبانی نشانه معنا شناسی گفتمانی" در تاریخ 15 اردیبهشت 98 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. - 5 mai...

بخش دوم کارگاه آموزشی 6 ساعته سرکار خانم دکتر دومینیک ترابی، استاد دپارتمان زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی، با عنوان "استراتژیهای نگارش دانشگاهی" روزهای 2 و 3 اردیبهشت ماه، به کوشش انجمن علمی دانشجویان زبان فرانسه دانشگاه شهید بهشتی، هسته پژوهشی آموزش زبان...

کارگاه یکروزه "چگونه زبان آموز بهتری باشیم"، امروز ۱۸ آذرماه ۹۷ در دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران با همکاری انجمن علمی دانشجویان زبان فرانسه  این دانشگاه و انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه برگزار شد. ...

انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه با همکاری گروه فرانسه دانشگاه تهران در تاریخ 5 دی ماه 1397 کارگاه "معرفی ابزارها و شیوه های داستان نویسی تعاملی" برگزار نمود. کارگاه از ساعت 15 الی 17 با تدریس سرکار خانم متین ایزدی برای کلیه دانشجویان...

کارگاه مقاله نویسی سرکار خانم دکتر دومینیک ترابی، 24 و 25 دی ماه، ساعت 9 تا 12، سالن ناصرخسرو دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی با طراحی انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه ویژه ی دانشجویان دکتری این رشته و در جهت آموزش فنون نگارش...

X