Congrès de la FIPF19

سومین کنگره اروپائی اساتید زبان فرانسه توسط اف ای پ اف فدراسیون بین المللی اساتید زبان فرانسه روزهای 4 تا 8 سپتامبر2019 در شهر آتن، کشوریونان برگزار شد. انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه عضو این فدراسیون بین المللی است و اساتید زبان فرانسه از...

X