Rencontre18

مراسم رونمایی از کتاب " دارایی های ما " نوشته کوثر عظیمی، نویسنده فرانسوی زبان به ترجمه خانم دکتر سارا سدیدی، در تاریخ 19 آذر ماه 1397، در دانشگاه تربیت مدرس، سالن کنفرانس دانشکده پزشکی برگزار گردید. این جلسه که با حضور...

X