Conteurs de la nuit de Yalda

عضویت در انجمن

عضویت در انجمن

در صورتی که هنوز عضو انجمن زبان و ادبیات فرانسه نشده اید و اشتراک شما به پایان رسیده است از این طریق اقدام نمایید

جهت شرکت در جشنواره به آموزش گروه خود مراجعه نمایید
این فرم جهت مسئولین مربوطه در دانشگاه ها میباشد که میبایست تکمیل و به ایمیل انجمن ارسال نمایند

پوستر جشنواره در دانشگاه ها

décembre, 2018

02déc1:30 pm1:30 pmدانشگاه تهران

05déc9:30 am11:00 amدانشگاه تبریزجشنواره قصه گویی به زبان فرانسه شب یلدا- انجمن علمی زبان فرانسه - دانشگاه تبریز

ارسال پوستر جشنواره

جهت ارسال پوستر ، خبر و یا اطلاع رسانی مربوط به جشنواره در دانشگاه خود ، میتوانید از طریق فرم زیر برای ما ارسال نمایید

فرم ارسال خبر و عکس

لازم است در سایت ثبت نام کرده باشید و با نام کاربری خود وارد سایت شده باشید

X