کارگاه معرفی ابزارها و شیوه های داستان نویسی تعاملی

کارگاه معرفی ابزارها و شیوه های داستان نویسی تعاملی روز چهارشنبه ۵ دیماه ۹۷ از ساعت ۱۵ تا ۱۷، در دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، واقع در خیابان کارگر شمالی، بین خیابان پانزدهم و شانزدهم، پردیس شمالی دانشگاه تهران، برگزار می شود. لازم به ذکر است، در پی کارگاه روز پنجم دی، سلسله کارگاههایی در همین حوزه توسط آقای متین ایزدی در بهمن ماه و اسفندماه برای علاقمندان به نویسندگی تعاملی برگزار خواهد شد که جزییات آن متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

در حال بارگیری